Senioren Journaal van vrijdag 10 januari

‘Vee? Je kunt maar beter ouderen houden’

Als de boeren hun veestapel en dure machines verkopen, levert dat een heel aardig bedrag op, schrijft Jan Reinink (ex-docent aardrijkskunde) uit Arnhem in Trouw. “Daarmee kunnen de stallen omgebouwd worden tot mooie wooneenheden voor alleenstaande ouderen en pensionado’s. Maak een gezellige woonboerderij; moestuin, beetje vee om te verzorgen, jeu-de-boulesbaan en een gezamenlijke tuin met vuurplaats. Laat die alleenstaande ouderen bij elkaar wonen en genieten van de rust en ruimte op het platteland.”

Bijna alle patiënten spoedpost wonen thuis

Hoe vaak bezoek van een oudere aan een spoedpost te voorkomen was geweest, was onderwerp van wetenschappelijk onderzoek bij het ziekenhuis in Venlo. Dagblad De Limburger meldt als opvallende uitkomst dat 95 procent van de ouderen die tijdens de onderzoeksfase op de eerste hulp binnenkwamen, thuis woont. “De gemiddelde leeftijd van de mensen die bij het onderzoek zijn betrokken, is 79. Het gaat om ontzettend kwetsbare mensen.” Als in die thuissituatie beter op de ouderen wordt gelet zou een bezoek aan een spoedpost veelal te voorkomen zijn, is de verwachting.

Arrangeur voor alle zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning van ouderen wordt vaak via verschillende wetten betaald. In de gemeente Ede doen ze het anders. Daar loopt sinds december 2017 een project waarbij zorgaanbieder, gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor samenwerken. Een zogenoemde arrangeur regelt alle zorg en ondersteuning voor een oudere die hulp nodig heeft, zonder dat daarbij vooraf de ‘hokjes’ van de verschillende wetten in de weg zitten. En dat levert veel op, meldt Zorgverzekeraars Nederland.

‘Medicijngebruik met nieuwe app nóg veiliger’

Binnenkort gaan Drentse zorgorganisaties, thuiszorgbedrijven en apothekers een app gebruiken die het makkelijker maakt om medicijnen op de juiste manier en op het juiste tijdstip aan de patiënten of cliënten te geven. “Hiermee wordt medicijngebruik nóg veiliger voor de ouderen die afhankelijk zijn van anderen om hen te helpen met het nemen van medicatie”, zegt de apotheker van het ziekenhuis in Assen tegen RTV Drenthe.

Elke mantelzorgsituatie anders

Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden, aldus Movisie. “Een goed gesprek voeren is daarbij belangrijk.” Er zijn verschillende tools die hierbij kunnen helpen. Movisie beschrijft er zeven. “Het uitgangspunt hierbij is altijd om de mantelzorger en zijn of haar leefwereld centraal te stellen.”

‘De nood is echt hoog bij de mantelzorgers’

‘Alsjeblieft Hugo, zorg voor verzorgingshuizen’, schreef een lezer van het AD gisteren. Het was een oproep aan minister De Jonge om de verzorgingshuizen in ere te herstellen. De oproep krijgt vandaag in het AD veel steun. “Inderdaad Hugo, doe er wat aan. De nood is bij mantelzorgers heel hoog. Wie er zelf niet mee te maken heeft, kan niet weten wat het is om mantelzorger te zijn.” De verzorging van de kwetsbare ouderen zou in een verzorgingshuis ook vele malen goedkoper zijn.

Zorg houdt nieuw personeel niet vast

Alle inspanningen van het kabinet om het personeelstekort in de zorg stevig terug te dringen, hebben nog te weinig resultaat, schrijft Trouw. De zorg blijft een ‘vergiet’, waarschuwt een onafhankelijke commissie die het ministerie van volksgezondheid adviseert over het aanpakken van het personeelstekort. Er is weliswaar flink meer nieuw personeel in de zorg gaan werken, maar liefst 152.000. Maar die instroom wordt grotendeels tenietgedaan, doordat gemotiveerd personeel teleurgesteld vertrekt: bijna de helft van hen al binnen twee jaar.

Flexibele glijvlucht naar derde levensfase

“De glijvlucht naar de derde levensfase vereist een zekere flexibiliteit van alle betrokkenen, aldus een commentaar in de Volkskrant. “Werkgevers moeten de ervaringsdeskundigheid van ouderen meer op waarde schatten dan zij nu vaak doen. Ouderen moeten bereid zijn om demotie en losse arbeidscontracten te aanvaarden in ruil voor de voortzetting van hun arbeidzame leven.” Werkende ouderen zullen over enige tijd een vanzelfsprekend onderdeel zijn van een hybride arbeidsmarkt.

‘Kennis overdraagbaar, ervaring niet’

Kennisoverdracht wordt door slimme werkgevers soms nog geregeld, maar ervaring is niet overdraagbaar, schrijft een emeritus hoogleraar in de Volkskrant. “Beslissingen die oudere professionals nemen, zijn vaak meer gewogen en sterk gekleurd door lang opgebouwde ervaring.” Een overgang, na de pensioenleeftijd, naar een tijdelijke verbondenheid met de organisatie in de vorm van een onbetaalde consultancy, zou daarom een goede optie zijn.

‘Veel mogelijk om de hersenen fit te houden’

Naarmate we ouder worden, gaan de hersenen er alleen maar op achteruit, is de gedachte. Dat is niet per se waar, zegt hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn, tegen NU.nl. Ze schreef het boek ‘Het 50+ brein’, waarin ze afrekent met hardnekkige mythes over aftakelende hersenen.