Senioren Journaal van donderdag 1 december

Vereniging voor jongsenioren

In Stichtse Vecht is de oprichting een feit van de nieuwe vereniging voor jongsenioren: de Vechtse Plussers.“Bij het woord senior denk je al gauw aan oude mensen maar volgens het RIVM bent u een senior vanaf 55+. En daar hebben we er heel veel van in Stichtse Vecht”, aldus de Seniorenraad in deze gemeente. “We streven naar een bruisende vereniging voor en door jongsenioren.”

Alleenstaande oudere vrouwen wonen grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021. De grootte van de woonruimte per persoon verandert met ontwikkelingen in de levensloop, zoals samenwonen, kinderen krijgen, scheiden of verweduwen. Ouderen hebben gemiddeld meer woonruimte dan jongeren. Onder 70-plussers zijn het vooral alleenstaande vrouwen die groter wonen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Voorbeeldproject voor vergeten groep

Honderden verzorgingshuizen gingen sinds 2015 op slot. Nu blijkt dat in ieder dorp en in iedere stad in het ‘gat van het bejaardenhuis’ ouderen verkommeren. De Geldrop-Mierlose zorgwethouder wil daar iets aan doen. Met een kleinschalig project: deels sociale huur, deels middenhuur.

Goodiebag voor Almeerse ouderen

De ouderenwerkers van De Schoor gaan ook dit jaar langs bij ouderen in Almere. Dit keer met een goodiebag vol voedzame en lekkere producten, aldus Omroep Almere.  “Met de feestdagen voor de deur is het extra belangrijk om te laten merken dat wij aan onze ouderen denken”, aldus De Schoor. Elke zelfstandig wonende senior, die een goodiebag en goed gesprek nodig heeft, kan hiervoor worden aangemeld.

Focus te sterk op nieuwbouw

Van de 900.000 nieuwe woningen die tot 2030 worden bijgebouwd, moet volgens de kabinetsplannen een derde geschikt zijn voor ouderen. Maar de focus ligt dan te sterk op nieuwbouw, zegt directeur Bram Klouwen van adviesbureau Companen in Binnenlands Bestuur. Het kabinet moet voor ouderenwoningen meer profiteren van de bestaande woningvoorraad.

Voor helft 45-plussers AOW te ver weg

Bijna de helft van de CNV-leden boven de 45 denkt volgens het FD het huidige werk niet tot de AOW vol te houden. Omgerekend zou het gaan om twee miljoen mensen. Drie op de vijf werknemers in deze leeftijdsgroep vinden dat ze een zwaar beroep hebben.

Meer mensen met psychische aandoeningen

Een groeiende groep Nederlanders kampt met psychische problemen. Een kwart van de volwassenen (26 procent) voldeed afgelopen jaar aan de criteria voor een psychische aandoening.Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. In de groep 18- tot 24-jarigen had bijna 40 procent de afgelopen twaalf maanden een psychische aandoening. Onder gepensioneerden komen dit soort problemen aanzienlijk minder vaak voor: bijna 14 procent in de leeftijdsgroep 65 tot 75.

Oudere niet automatisch patiënt

Wachtlijsten binnen de dementiezorg verdwijnen niet met hooggespecialiseerd personeel, stellen hoogleraar Anne-Mei The en VGZ-bestuurder Marjo Vissers in NRC. Een sociale benadering werkt volgens hen beter. “Levensvragen moeten niet vanzelfsprekend worden beantwoord met zorg; zorg moet alleen worden ingezet waar dat nodig is. Meer aansluiten op wat mensen zelf kunnen en willen, en inspelen op het arbeidsmarkttekort van zorgprofessionals.”

Aan wie worden straks tonnen verjubeld?

Nu de ouders geen jubeltonnen meer kunnen weggeven, zouden ze het geld over de balk kunnen gooien met dure cruises, boten en tweede huizen, schrijft Peter de Waard in zijn Volkskrant-column. “Maar dat zit niet zozeer in de Nederlandse volksaard. Het zou goed zijn als dit geld wordt teruggeploegd naar de jonge generatie. Niet langer door de eigen kinderen exclusief hoger op de ladder te zetten, maar de jonge generatie in zijn geheel een broodnodige steun in de rug te geven.”

Waar blijft mijn pensioen

“In 2021 bedroegen de kosten van de pensioensector 14,5 miljard euro. Daarvan ging geen cent naar uw pensioen (opbouw)”,schrijft Martin ten Cate (auteur van het boek ‘Waar blijft mijn pensioen?) in de Volkskrant. “Het waren hoofdzakelijk lonen en salarissen voor de sector zelf. Maar liefst 7 miljard euro werd uitbetaald aan bonussen. Van 7 miljard euro kun je een leger van 70 duizend mensen (een stad als Venlo) ieder een bonus geven van 100 duizend euro. Uit uw pensioenpot. Ondertussen zijn de pensioenen al jaren niet geïndexeerd, op enkele recente verhogingen na. En de politiek laat het allemaal gebeuren.”

Spirituele zorg in palliatieve fase thuis

Cliënten in de palliatieve fase die thuis zorg ontvangen, hebben meer behoefte aan het spirituele deel van de zorg. Om hen op dit vlak ondersteuning te bieden, zijn op basis van onderzoek verschillende tools ontwikkeld voor geestelijk verzorgers, hun samenwerkingspartners en cliënten. Dat meldt ZonMw.

Kosten langdurige zorg blijven stijgen

Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340 duizend eind 2021. De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9% tot € 28,4 miljard. Sinds de invoering van de Wlz stijgen de uitgaven constant. Dit komt vooral door het stijgende aantal indicaties, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit.