“We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.”

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. “Gemeenten en zorgkantoren krijgen voldoende middelen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.”

Kiezen tussen thuis of verpleeghuis

Ouderen kunnen volgens het programma van de Partij voor de Dieren kiezen tussen kwalitatieve en voldoende thuiszorg of een plek in een verpleeghuis. “Er is voldoende wijkverpleging beschikbaar. We dringen de lange wachtlijsten voor verpleeghuizen terug door er meer maar wel kleinschaliger te bouwen, en bieden voldoende faciliteiten voor dagbesteding voor thuiswonende ouderen.”

Elke gemeente gelijk

Thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking wordt bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden en is in elke gemeente gelijkwaardig: welke zorg je kan ontvangen, mag niet afhangen van de gemeente waarin je woont. De thuiszorg wordt beter ondersteund en betaald.

Meergeneratiewoningen

Mantelzorgers worden (financieel) ondersteund en er komt extra aandacht voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers.  Meergeneratiewoningen worden fiscaal gestimuleerd en er komt ruimte om voor andere samenlevingsvormen waarbij mensen voor elkaar zorgen te ontwikkelen. Identiteitsgebonden zorgcentra worden ondersteund.

AOW-uitkering omhoog

Een mooie oude dag is een kostbaar recht, aldus de Partij voor de Dieren. De AOW-uitkering moet omhoog. De partij wil de pensioenpot investeren in “een leefbare planeet en een houdbare toekomst voor onze jongeren. “De 1.500 miljard euro investeringsruimte van de pensioenfondsen biedt daarvoor alle kansen.”