Senioren Journaal van woensdag 30 november 2022

Niet meer jarenlang wijkverpleging

Door tijdsdruk kan de wijkzorg alleen nog hoognodige zorg geven. Het is nadrukkelijk niet meer de bedoeling dat een cliënt jarenlang wijkverpleging krijgt – tenzij dat echt niet anders kan. “We helpen mensen zelfstandig te worden. We geven de zorg die op dat moment nodig is, maar bouwen dat ook waar mogelijk weer af.”

Meer bewegen met vrijwilligers

Het programma ‘Meer bewegen voor ouderen’ van ONS Welzijn krijgt niet langer subsidie van de gemeente Bernheze omdat er volgens de gemeente voldoende alternatieven zijn. “Naast dat er alternatieven zijn, zagen we dat de kosten van deze activiteit hoog waren. Dit werd vooral veroorzaakt door de inzet van professionele docenten. Door inzet van vrijwilligers kunnen de activiteiten door blijven gaan”, legt de gemeente uit, aldus Dtv Nieuws.

Veel meer voor ouderen gaan bouwen

We moeten veel meer voor ouderen gaan bouwen, zegt hoogleraar bouwkunde Peter Boelhouwer (64) in EW. Hij zit zelf in de adviesraad van de Knarrenhofjes. “Er zijn nu al 32.000 mensen die in een Knarrenhof willen wonen. Maar in de meeste geplande bouwprojecten is er geen plek voor. Er zijn er nu zeven gerealiseerd en er zijn er nog tien gepland. Maar het gaat te langzaam. Intussen neemt het aantal senioren enorm toe. Waar laten we al die mensen? Daar zijn veel te weinig plannen voor. We kijken ernaar en doen niets. Tot het helemaal is vastgelopen.”

Krachttraining op welke leeftijd dan ook

De tachtigjarige dominee Pieter Boomsma werkte mee aan het nieuwste boek van zijn zoon Arie. Het boek heet ‘Trainen voor het leven’ en gaat over krachttraining. Misschien niet het eerste onderwerp waar je aan denkt bij een tachtigjarige en dat is precies waarom dit boek er volgens Arie moest komen, aldus Groot Nieuws Radio. Hij pleit voor de voordelen van krachttraining, op welke leeftijd dan ook.

Veel initiatieven nieuwe woonvormen

Sinds het afschaffen van verzorgingshuizen schieten (burger-)initiatieven met alternatieve woonvormen voor ouderen als paddenstoelen uit de grond, meldt NH Nieuws. Voor een ‘Knarrenhofje’ zijn in Noord-Holland inmiddels negen aanvragen gedaan, maar van slechts twee daarvan is het duidelijk dat ze er ook daadwerkelijk komen.

AOW’ers krijgen toch extraatje

In een verrassende stemming heeft de Eerste Kamer ervoor gestemd om een extraatje dat AOW’ers ontvangen juist te verhogen, in plaats van te verlagen. Eerste Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) kreeg een meerderheid voor zijn voorstel, aldus BNR.

Plan voor betaalbare zorgwoningen

In Nuth moeten 23 nieuwe en betaalbare zorgwoningen voor senioren met een kleine beurs komen. Het initiatief komt volgens dagblad De Limburger uit de koker van drie Limburgse ondernemers die hun krachten bundelden in de BV Holikiday. Hun missie: in totaal negenhonderd betaalbare zorgwoningen voor senioren met een kleine beurs realiseren. Nuth is een van de zes gemeenten waarmee het drietal op dit moment in gesprek is.

Sterke groei Alzheimer Nederland

Bij Alzheimer Nederland is Patricia Kerckhoff (nu Hoofd Marketing, Fondsenwerving en Data Intelligence) benoemd als tweede directeur-bestuurder naast Gerjoke Wilmink. De benoeming heeft te maken de sterke groei van de organisatie, in inkomsten en in doelbesteding.

Eigen zorgbetalingen klein deel van kosten

Economenvakblad ESB meldt dat in de langdurige gebruikers in de praktijk een stuk minder betalen dan de maximale eigen bijdrage. De gemiddelde eigen bijdrage bedraagt een klein deel van de totale kosten: voor een cliënt met intensieve dementiezorg tien procent bij intramurale zorg, vier procent bij een volledig pakket thuis en twee procent bij mpt/pgb.

‘Plaatsmakers’ initiatief in Den Bosch

Een groep van zeven senioren uit Den Bosch is op zoek naar een stuk grond in hun stad. Ze willen hier graag een woningcomplex bouwen waar ze samen oud kunnen worden. Volgens deze zogenaamde ‘plaatsmakers’ heeft dat meerdere voordelen en maken andere steden al gebruik van dit soort woningen, aldus Dtv Nieuws. “We hopen daarom op samenwerking met de gemeente. Daarnaast zoeken we een sociale woningcorporatie die ook een gedeelte wil investeren.”

Misverstand seniorenraad en wethouder

De Seniorenraad Westland is volgens AD Haagsche Courant verbijsterd over een brief van het gemeentebestuur waarin staat dat zij niet meer rechtstreeks met wethouder Barend Rombout mag praten. Adviezen moeten eerst worden neergelegd bij de Adviesraad Sociaal Domein Westland. Volgens de wethouder gaat het om een misverstand. “Ik ga met iedereen in gesprek en zeker ook met de Seniorenraad.” De wethouder heeft gelijk een uitnodiging gestuurd.

Landschap van de toekomst

Gezond oud worden met hulp van het landschap van de toekomst: planoloog Zef Hemel is ervan overtuigd dat het kan. “Het Noorden kan daarbij de voorloper zijn”, zegt Hemel in de Leeuwarder Courant. Hij onderzoekt de komende jaren de toekomst van het Friese en Groningse platteland, als ‘bekleder’ van de nieuwe Abe Bonnemaleerstoel in Groningen en Delft. Vanaf volgend voorjaar wil Hemel de hele waddenkust aflopen en vraagt ook studenten mee om te praten over gezondheid, landschap.

In de benen blijven via tv

In IJsselmuiden is een tweede serie gemaakt van ‘Blijf in de Benen’, een tv programma met bewegingsoefeningen voor ouderen. Inwoners van het dorp hebben eraan meegewerkt. Samen met een buurtsportcoach deden ze de oefeningen voor de camera. Er zijn dertig afleveringen gemaakt. Bij Omroep IJsselmond, de lokale zender voor de gemeente Kampen, zijn alle afleveringen inmiddels te zien, aldus RTV Oost.

Naakttekenen op z’n Rembrandts

Mensen van vlees en bloed moeten ze tekenen. Net als Rembrandt, krijgen de bewoners van een verzorgingstehuis in Amsterdam te horen. Ze doen mee aan een workshop naakttekenen van het Rembrandthuis. Het AD doet hiervan verslag. De workshop naakttekenen is een initiatief van Museum Rembrandthuis, dat ook de workshop Etsen als Rembrandt aanbiedt. De creatieve activiteiten zijn bedoeld voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen niet in staat zijn om zelf naar het museum te komen.