KBO in actie waar overheid tekortschiet

KBO-Brabant? Dat is toch die reis- en spelletjesclub met de drie k’s van kaarten, kienen en keuvelen? “Dat doen we ook nog”, zegt voorzitter Leo Bisschops. Maar nu de overheid ‘steeds vaker niet thuis geeft’ is zijn vereniging vooral onmisbaar geworden als hulp- en belangenorganisatie vóór en dóór senioren, zegt hij in het Brabants Dagblad bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

Hart luchten

“We gaan naar de mensen toe, praten met ze op onze drukbezochte bijeenkomsten in wijken en dorpen. Hoe woon je, is je huis nog geschikt, wie brengt je naar het ziekenhuis? Dat soort problemen, die ze vaak met niemand delen. Bij ons luchten mensen hun hart wel, want wij zijn vertrouwd. Dan komt ineens de vertwijfeling eruit: ‘Ik wil mijn huis uit, want ik kan het niet meer aan’.”

KBO op z’n best

Dat is de moderne Katholieke Bond van Ouderen op zijn best, zegt Bisschops in het Brabants Dagblad. “Wij komen dan in actie. We halen er bijvoorbeeld de woningbouwverenging bij, of de makelaar. We geven advies. Wat is er allemaal mogelijk. Praat er thuis eens over, of met de buurman. En we sturen ervaringsdeskundigen die dit zelf meemaakten, leden die weten hoe gevoelig zo’n verandering ligt en het delicate proces begeleiden.”

Rechtszaken

“Wij helpen ouderen met raad én daad. Onze cliëntondersteuners komen thuis aan de keukentafel helpen bij het invullen van de belastingaangifte, het maandelijks bijhouden van de administratie of moeilijke Wmo-aanvragen en -rechtszaken. Die rechtszaken winnen we trouwens allemaal.”

Mooie dingen

“Wij nemen de verantwoordelijkheid waar de overheid tekortschiet in ondersteuning van ouderen.” Juist de groepen die de overheid het hardst nodig hebben, bereikt ze het slechtst, aldus de KBO-voorzitter in het Brabants Dagblad. Die overheid kan ook niet bij iedereen in huis komen. “Daarom brengen wij ouderen bij elkaar in buurthuizen en zaaltjes. Dan zie je ineens mooie dingen gebeuren: mensen die opstaan en de ander spontaan een helpende hand bieden.

Faciliteer ons

Gemeenten komen steeds meer tot het besef dat ze met KBO-Brabant moeten samenwerken, aldus de voorzitter. “Wat wij willen? Faciliteer ons. Zorg bijvoorbeeld voor goede, betaalbare onderkomens waar we terecht kunnen, zoals dorpshuizen en wijkcentra. Verder regelen we het zelf wel.”