Derde levensfase in cijfers

 

Het aantal mensen in de derde levensfase (jonge ouderen) stijgt van 2,4 miljoen in 2018 naar 3,2 miljoen in 2040. Deze cijfers staan in het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over deze levensfase.

 • Inkomensverschillen onder ouderen: de 25% armste mensen hebben minder dan 21.500 euro per jaar, de 25% rijkste mensen hebben meer dan 44.500 euro per jaar.
 • De levensverwachting van mannen is op 65-jarige leeftijd gemiddeld 19,0 jaar, van vrouwen 21,5 jaar.
 • 90% heeft een huis van drie kamers of meer;
 • 30% van de eengezinswoningen die door jonge ouderen wordt bewoond is aanpasbaar;
 • Zo’n 20% van alle ouderen woont in een seniorenwoning of appartement;
 • In 2017 waren er 1 miljoen alleenstaanden onder Nederlandse 65-plussers.
 • 43% van de mensen 65+ doet vrijwilligerswerk en besteedt hieraan gemiddeld 7,4 uur per week;
 • In 2018 waren er 255.000 65-plussers met een betaalde baan;
 • Laagopgeleiden gaan acht maanden later met pensioen dan hoogopgeleiden;
 • 84% van de 65-75-jarigen ontvangt geen zorg of ondersteuning, 16% wel;
 • Nederland telt circa 350 burgerinitiatieven (coöperaties of stadsdorpen) op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg;
 • 17% van de mensen tussen 65-75 jaar levert mantelzorg en besteedt hieraan gemiddeld 12,5 uur per week.